+420 724 774 294

Souhlas se zpracováním osobních údajů - zájemci o spolupráci

Vážené dámy, vážení pánové

velmi si Vážíme Vašeho zájmu spolupracovat s naší modelingovou agenturou LB Models Company Praha, provozující svou činnost prostřednictvím paní Lindy Chára, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, IČO: 73798622, se sídlem Benediktská 1060/3, PSČ 110 00, Praha 1 - Staré Město (dále "Agentura").

Děkujeme, že se zúčastnite castingu (osobního setkání). Touto cZáložkaestou bychom Vás rádi požádali o poskytnutí souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů, za účelem případného dalšího oslovení pro případ, že se v rámci castingu nedomluvíme na další spolupráci. Máte-li zájem zůstat s námi v kontaktu za tímto účelem, prosím, udělte nám souhlas zaškrtnutím okýnka.

Tímto uděluji souhlas, aby Agentura evidovala mé osobní údaje získané v rámci zaslaného dotazníku dostupného na www.lb-models.cz, příp. získané v rámci castingu / osobního setkání, a to i po ukončení castingu v případě, kdy spolu neuzavřeme smlouvu o spolupráci, za účelem případného dalšího oslovení.

Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že tento souhlas udělit nemusím. Současně prohlašuji, že jsem si přečetl/a přiloženou Informaci o zpracování osobních údajů zájemců o spolupráci s modelingovou agenturou LB Models Company, která je rovněž k dispozici na https://www.lb-models.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, že je Vám méně než 15 let nebo je vám 15 let a více, ale dosud jste neukončili povinnou školní docházku (tj. základní školu), je k udělení platného souhlasu zapotřebí rovněž souhlasu Vašeho zákonného zástupce (tj. zpravidla rodiče).

Naše stránky využívají soubory cookies (Informace o zpracování osobních údajů). Seznam cookies a nástroje k jejich vymazání najdete v prohlížeči. Souhlasím, zavřít upozornění.