+420 724 774 294

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek

Vážení,

děkujeme za Váš zájem o služby naší agentury LB Models Company Praha, provozující svou činnost prostřednictvím paní Lindy Chára, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, IČO: 73798622, se sídlem Benediktská 1060/3, PSČ 110 00, Praha 1 - Staré Město (dále "Agentura").

Touto cestou bychom Vás rádi informovali o (i) způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji, které jste nám sdělili prostřednictvím dotazníku umístěného na webových stránkách Agentury https://www.lb-models.cz/foceni-pro-vas a (ii) o používáníZáložka souborů cookies. Agentura je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále "GDPR"), a na to navazujících právních předpisů.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů Agenturou, nás prosím kontaktujte na e-mail: info@lb-models.cz.

1) Proč tyto osobní údaje Agentura zpracovává a co ji k tomu opravňuje?

Agentura zpracovává osobní údaje zejména z těchto důvodů (účelů):
 

 1. Vyřízení Vaší nezávazné poptávky po službách Agentury a zaslání nabídky.Zpracování probíhá na základě Vašeho zájmu o spolupráci projeveného odesláním příslušného dotazníku (viz článek 6/1 b) GDPR, tj. plnění smlouvy/provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů). K tomuto zpracování není zapotřebí souhlasu. V případě, že odmítnete požadované údaje poskytnout, není možné Vaši poptávku vyřídit a nabídku Vám zaslat.
 2. Vyřízení objednávky - realizace objednaného focení. Zpracování probíhá na základě uzavřené smlouvy (objednávky fotografických služeb) (viz článek 6/1 b GDPR, tj. plnění smlouvy/provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů). K tomuto zpracování není zapotřebí souhlasu. V případě, že odmítnete požadované údaje poskytnout, není možné Vaši objednávku zpracovat.
 3. Fakturace, vedení účetnictví a vyřízení reklamace. Zpracování probíhá z důvodu plnění povinností dle příslušných právních předpisů (viz článek 6/1 c GDPR). K tomuto zpracování není zapotřebí souhlasu. Zpracování za tímto účelem nelze odmítnout.
 4. Evidenční a administrativní účely (jedná se např. o vedení identifikačních a kontaktních údajů v databázi Agentury spolu s jednotlivými fotografiemi či vedení evidence pohledávek). Zpracování probíhá v oprávněném zájmu Agentury/v oprávněném zájmu třetí strany (viz článek 6/1 f GDPR). Zpracování je požadavkem Agentury a Agentura je oprávněna zpracování provádět po dobu trvání oprávněného zájmu. V případě, že nesouhlasíte s tímto zpracováním, může proti němu vznést námitku.
 5. Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Agentury (jedná se např. o soudní spory). Zpracování probíhá z oprávněného zájmu Agentury (viz článek 6/1 f GDPR).

2) Jaké osobní údaje Agentura zpracovává?

Agentura zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu (i) údajů požadovaných v rámci dotazníku a (ii) údajů souvisejících s realizací focení:
 

 1. Adresní a identifikační údaje zájemce o spolupráci: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonický kontakt, e-mailová adresa.
 2. Popisné údaje: Umělecké fotografie.

3) Komu může Agentura zpřístupnit osobní údaje?

Odesláním dotazníku berete na vědomí, že Agentura je oprávněna zpřístupnit či sdělit Vaše osobní údaje:
 

 1. Subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po Agentuře požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).
 2. Zpracovateli, se kterým Agentura spolupracuje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (jedná se zejména o externího poskytovatele IT služeb a hostingových služeb). S ohledem na změny v osobách zpracovatelů Vás bude Agentura informovat o konkrétních zpracovatelích na základě Vaší žádosti.

4) Jak dlouho bude Agentura uchovávat osobní údaje?

Agentura bude Vaše osobní údaje uchovávat:
 

 1. V případě účelu dle bodu 1 (i) po dobu vyřízení Vaší poptávky, resp. po dobu platnosti nabídky zaslané ze strany Agentury jako reakce na Vaši poptávku. Po jejím uplynutí, v případě, kdy nebude nabídka z Vaší strany přijata, budou osobní údaje vymazány.
 2. V případě účelu dle bodu 1 (ii) po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv Agentury (promlčecí lhůty). Konkrétní informace Vám budou sděleny na žádost.

5) Cookies

V rámci webových stránek dochází ke zpracování tzv. souborů cookies, malých textových souborů, které se ukládají na pevný disk Vašeho počítače a umožňují našim stránkám zaznamenat informace o Vaší návštěvě a uložit nastavení, která následně zajišťují lepší funkčnost, správné zobrazení Vaše pohodlnější užívání webových stránek nebo nám umožňují provádět analýzu návštěvnosti webových stránek.

V rámci webových stránek používáme:
 

 1. tzv. technické cookies, které jsou potřebné pro správné zobrazení stránky či pro zaznamenání Vašeho souhlasu s jejich použitím. Jejich podrobný popis je k dispozici na: http://www.cookie-checker.com/check-cookies.php?url=https%3A%2F%2Fwww.lb-models.cz%2Ffoceni-pro-vas.

  Zpracování technických soborů cookies za uvedenými účely provádíme na základě oprávněného zájmu dle článku 6/1 f) GDPR. K tomuto zpracování není zapotřebí Vašeho souhlasu.

  Soubory cookie můžete odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal. Jestliže odmítnete používání cookies na našem webu, může se však stát, že stránky nebudou správně fungovat.
   
 2. tzv. cookies "třetích stran", a to Google Analytics, což je standardní online nástroj využívaný pro analýzu návštěvnosti webových stránek poskytovanou společností "Google" a Google AdWords, další ze standardních online nástrojů pro správu reklam. V rámci webových stránek však nepoužíváme službu remarketing. Bližší informace týkající se podmínek použití cookies a ochrany osobních údajů v rámci Google Analytics a Google AdWords lze nalézt na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

  Zpracování soborů cookies "třetích stran" je možné provádět na základě Vašeho souhlasu dle článku 6/1 a GDPR. Dle doporučení ÚOOÚ dostupného zde: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=29973 lze souhlas získat nastavením Vašeho prohlížeče prohlížečů. Rovněž tyto soubory cookies "třetích stran" můžete odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal.

6) Jaká jsou Vaše práva?

 1. V případě, že máte pochybnosti o zákonnosti zpracování Vašich osobních údajů, jste oprávněni podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Jste oprávněni požadovat po Agentuře informace o zpracování svých osobních údajů, které je Vám Agentura povinna bez zbytečného odkladu předat. Dále jste oprávněni požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost Agentury osobní údaje zpracovávat) a rovněž jste oprávněni vznést námitku proti zpracování.

 Informace je platná ke dni: 25.5.2018

Naše stránky využívají soubory cookies (Informace o zpracování osobních údajů). Seznam cookies a nástroje k jejich vymazání najdete v prohlížeči. Souhlasím, zavřít upozornění.