+420 724 774 294

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ O SPOLUPRÁCI S MODELINGOVOU AGENTUROU LB MODELS COMPANY

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, že je Vám méně než 15 let nebo je vám 15 let a více, ale dosud jste neukončili povinnou školní docházku (tj. základní školu), je k vyplnění a odeslání dotazníku oprávněn pouze Váš zákonný zástupce (tj. zpravidla rodič).

Vážené dámy, vážení pánové,

děkujeme za Váš zájem spolupracovat s naší modelingovou agenturou LB Models Company Praha, provozující svou činnost prostřednictvím paní Lindy Chára, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, IČO: 73798622, se sídlem Benediktská 1060/3, PSČ 110 00, Praha 1 - Staré Město (dále "Agentura").

K tomu, abychom mohli začít spolupracovat, potřebujeme zpracovávat osobní údaje, stáváme se tak správci osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji, které jste nám sdělili prostřednictvím dotazníku umístěného na webových stránkách Agentury https://www.lb-models.cz/stan-se-nasi-tvari.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále "GDPR"), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů Agenturou, nás prosím kontaktujte na e-mail: info@lb-models.cz.

1. Proč tyto osobní údaje Agentura zpracovává?

Agentura zpracovává osobní údaje zejména z těchto důvodů (účelů):

2. Co Agenturu opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?

Agentura je oprávněna zpracovávat osobní údaje:

Prosím, vezměte na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné, souhlas udělujete na dobu max. 1 roku od ukončení castingu, a že jste oprávněni jej, i před uplynutím této doby, kdykoliv odvolat. Učinit tak můžete na info@lb-models.cz. Po obdržení odvolání souhlasu budou Vaše údaje bez zbytečného odkladu vymazány.  Případným odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

3. Jaké osobní údaje Agentura zpracovává?

Agentura zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu údajů požadovaných v rámci dotazníku, zejména:

4. Komu může Agentura zpřístupnit osobní údaje?

Odesláním dotazníku berete na vědomí, že Agentura je oprávněna zpřístupnit či sdělit Vaše osobní údaje:

5. Jak dlouho bude Agentura uchovávat osobní údaje?

Agentura bude Vaše osobní údaje uchovávat:

6. Jaká jsou Vaše práva?

 Informace je platná ke dni: 25.5.2018

Naše stránky využívají soubory cookies (Informace o zpracování osobních údajů). Seznam cookies a nástroje k jejich vymazání najdete v prohlížeči. Souhlasím, zavřít upozornění.